Work safety!

Monthly archives for ianuarie, 2015

Workshop Constructii – 2014

Workshop Constructii – 2014

XWORKSHOP CONSTRUCTII

Securitatea si Sanatatea in Munca pentru Santierele de Constructii

 

Descriere: Domeniul constructiilor este vast si complex, cu o gama larga de tipuri de lucrari. Riscurile de accidentare in acest sector de activitate, pe langa faptul ca sunt frecvente, cauzeaza leziuni si afectiuni severe, constructiile fiind recunoscute ca avand un nivel mare de risc. Pentru a va oferi informatii cu privire la combaterea acestor riscuri Asociatia Romana pentru Securitate si Sanatate in Munca ( ARSSM ) organizeaza workshop-ul cu aceasta tema.

Programul va cuprinde o prezentare a legislatiei si a celor mai importante tipuri de lucrari, incepand cu etapele coordonarii in constructii ( faza de proiectare, faza de executie ), urmand lucrarile de excavatii, care reprezinta prima faza a executiei unei constructii si apoi trecand prin ceea ce trebuie stiut despre lucrul in spatii inchise sau la inaltime, si terminand cu cele mai bune metode pentru organizarea de santier. Tot in cadrul workshop-ului vi se va aduce la cunostinta despre importanta realizarii Dosarului de Interventii Ulterioare, riscurile de imbolnavire si modalitatile de acordare a primului ajutor in caz de urgenta, importanta procedurii de lacatuire/ etichetare (utila pentru controlul energiilor periculoase) si intocmirea registrului de coordonare si a planului SSM.

Pe parcursul workshop-ului vor fi abordate atat subiecte teoretice, cat si exemple practice, precum studii de caz privind masurile de securitate dar si solutii pentru lucrarile de constructii, astfel incat prezentarile sa fie interactive.

Taxa de intrare la workshop este de 310 RON de persoana. In cadrul workshop-ului vi se vor inmana exemple de:

 • Plan de securitate si sanatate in munca
 • Dosar de interventii ulterioare
 • Registru de coordonare
 • CD cu documentatiile prezentate in cadrul workshop-ului
 • Exemple de permis de lucru, check list

 

Prezentatori: DANIEL ZAHARIA

TRAIAN BOIA

BOGDAN TADIO

DOINA CUBICI

DAN COJOCARU

DIANA BOTA

 

Workshop-ul se adreseaza in special managerilor de proiect, lucratorilor desemnati, sefilor de lucrari si de santier, dar si tuturor celor care sunt interesati de buna implementare a securitatii si sanatatii in munca in domeniul constructiilor.

 

Data: 20 – 21 octombrie

Ora:

Locul: P-ta. Walter Maracineanu nr. 1-3, camerele 244 si 245, sector 1, Bucuresti

Nr. Participanti: 20

Organizatori: Asociatia Romana pentru Securitate si Sanatate in Munca, prin Filiala Bucuresti – Ilfov

 

 

 

ARSSM

ARSSM

ARSSM

Ministerul Sanatatii

Ministerul Sanatatii

Min Sanatatii

ITM

ITM

ITM

Ministerul Muncii

Ministerul Muncii

Minister

Despre UCSSMR

Despre UCSSMR

UCSSMR SE PREZINTĂ

Uniunea Coordonatorilor de Securitate şi Sănătate în Muncă din România (UCSSMR) este persoană juridică română de drept privat, non-profit şi non-guvernamentală, înregistrată în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sub nr. 50/2008.

Membrii Uniunii sunt persoane juridice sau fizice autorizate să desfăşoare activităţi din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, fiind specializaţi în acordarea unor servicii de coordonare, atât pentru faza de proiectare, cât şi pentru faza de execuţie a construcţiilor.

Scopul UCSSMR este de a asigura:

 1. coerenţa organizării corpului de coordonatori, format şi autorizat pentru activitatea de securitate şi sănătate în domeniul construcţiilor şi lucrărilor publice;
 2. nivelul corespunzător de pregătire profesională şi a competenţelor necesare coordonatorilor, pentru punerea în practică a cerinţelor de securitate şi sănătate prevăzute de reglementările europene şi naţionale;
 3. promovarea bunelor practici rezultate din misiunea de coordonare, pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor profesionale şi a consecinţelor acestora
 4. dialogul cu; autorităţile statului, beneficiarii obiectivelor de construcţii, organizaţiile patronale din construcţii şi organizaţiile profesionale de proiectare;
 5. protejarea intereselor individuale şi colective ale coordonatorilor în materie de securitate şi sănătate în raporturile lor cu terţii.

Forul superior (conducător) al UCSSMR este Adunarea Generală a membrilor care se întruneşte în şedinţe ordinare anuale sau extraordinare, ori de câte ori este necesar.

Organele de execuţie ale UCSSMR sunt:

 1. Consiliul Director;
 2. Comisia de cenzori;
 3. Comisiile de specialitate.

În cadrul politicii UCSSMR se înscriu demersurile sale de a lărgi cadrul de colaborare, de a facilita dialogul şi schimbul de informaţii cu noi parteneri a căror activitate cuprinde şi problematica securităţii şi sănătăţii în şantierele de construcţii. În acest sens am dezvoltat, şi vom dezvolta şi în viitor, relaţii de colaborare cu organizaţiile profesionale ce desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor şi lucrărilor publice.

Împreună cu Asociaţia Română de Securitate şi Sănătate în Muncă (ARSSM), UCSSMR a organizat consfătuiri şi work shop-uri având ca teme conceptul de prevenire a riscurilor şi reducere a consecinţelor acestora pe durata executării lucrărilor de construcţii, consecinţele pentru securitatea şi sănătatea utilizatorilor şi a celor care intervin ulterior ca urmare a calităţii inadecvate a construcţiilor realizate etc.

UCSSMR a încheiat un protocoale de colaborare cu Asociaţia Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri (AICPS) şi cu Asociaţia Română a Antreprenorilor din Construcţii (ARACO) fiind în discuţii avansate cu Ordinul Arhitecţilor din România (OAR).

Asa DA / asa NU

Asa DA / asa NU

Afiliere

Afiliere

Afiliere

Activitatea UCSMMR

Activitatea UCSMMR

Activitatea UCSMMR

Contact

Contact

Contact

Adresa

Mobil

Comentariile sau sugestiile sunt binevenite.